logo

Carlotta - the museum database

AJN:000263 :: färglav, lav

Object description

Insamlad. Fyndplats: Messaure. Ca 1 km NO från Messaure, ca 1 km NV från berget Norra Kierkåive.

Lat/long: 66 40' 15" N 20 20' 40" O Alt: 275 m. Tallskog av torr lavtyp på blockrik mark, ca 5% björk. På sten. Skyddat läge, ganska fuktigt.

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:000263
Sakord (svampar)
färglav; lav
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Sporsäcksvampar (lavar) (Ascomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Lecanoromycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Lecanorales
Naturhistorisk systematik - Familj
Parmeliaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Färglav (Parmelia saxatilis)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1995-06-19
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1995-06-19
Plats
Messaure
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
by - fyndort
Messaure
Naturtyp
tallskog
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:35:1996:0012:D
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn

Ca 1 km NO från Messaure, ca 1 km NV från berget Norra Kierkåive.

Lat/long: 66 40' 15" N 20 20' 40" O Alt: 275 m. Tallskog av torr lavtyp på blockrik mark, ca 5% björk. På sten. Skyddat läge, ganska fuktigt.

Webbeskrivning

Insamlad. Fyndplats: Messaure. Ca 1 km NO från Messaure, ca 1 km NV från berget Norra Kierkåive.

Lat/long: 66 40' 15" N 20 20' 40" O Alt: 275 m. Tallskog av torr lavtyp på blockrik mark, ca 5% björk. På sten. Skyddat läge, ganska fuktigt.