logo

Carlotta - the museum database

AJN:000279 :: matt filtlav, lav

Object description
Insamlad. Fyndplats: Nedre Kuouka. Nedre Kuouka ca 15 km NV från Vuollerim. Efter Kvarnbäcks-ravinen ca 400 m nedanför vägen Messaure-Vuollerim. Lat/long: 66 30' 44" N 20 25' 55" O Alt: 80 m. Granskog med örtvegetation, stort inslag av björk, sälg och rönn. På marken i mineraljord, med mossa intill. Mindre öppet läge, mindre fuktigt.
  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:000279
Sakord (svampar)
matt filtlav; lav
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Sporsäcksvampar (lavar) (Ascomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Lecanoromycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Peltigerales
Naturhistorisk systematik - Familj
Peltigeraceae
Naturhistorisk systematik - Art
Matt filtlav (Peltigera malacea)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1995-06-22
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1995-06-22
Plats
Nedre Kuouka
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
by - fyndort
Kuouka
Naturtyp
granskog
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn
Nedre Kuouka ca 15 km NV från Vuollerim. Efter Kvarnbäcks-ravinen ca 400 m nedanför vägen Messaure-Vuollerim. Lat/long: 66 30' 44" N 20 25' 55" O Alt: 80 m. Granskog med örtvegetation, stort inslag av björk, sälg och rönn. På marken i mineraljord, med mossa intill. Mindre öppet läge, mindre fuktigt.
Webbeskrivning
Insamlad. Fyndplats: Nedre Kuouka. Nedre Kuouka ca 15 km NV från Vuollerim. Efter Kvarnbäcks-ravinen ca 400 m nedanför vägen Messaure-Vuollerim. Lat/long: 66 30' 44" N 20 25' 55" O Alt: 80 m. Granskog med örtvegetation, stort inslag av björk, sälg och rönn. På marken i mineraljord, med mossa intill. Mindre öppet läge, mindre fuktigt.