logo

Carlotta - the museum database

AJN:000346 :: stocklav, lav

Object description

Insamlad. Fyndplats: Jokkmokks Fjällträdgård. Veg. typ. nr. 2 Se bilaga, Inventering av Fjällträdgården.

Sumptallskog av ristyp.

  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:000346
Sakord (svampar)
stocklav; lav
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Sporsäcksvampar (lavar) (Ascomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Lecanoromycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Lecanorales
Naturhistorisk systematik - Familj
Parmeliaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Stocklav (Parmeliopsis ambigua)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Österdahl Sofia
Inkom datum
1993-09-21
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1993-09-21
Plats
Jokkmokks Fjällträdgård
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
Naturtyp
sumptallskog
Personnamn - Funnen av
Österdahl Sofia
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Österdahl Sofia
Lokalbeskrivn
Veg. typ. nr. 2 Se bilaga, Inventering av Fjällträdgården. Sumptallskog av ristyp.
Webbeskrivning
Insamlad. Fyndplats: Jokkmokks Fjällträdgård. Veg. typ. nr. 2 Se bilaga, Inventering av Fjällträdgården. Sumptallskog av ristyp.