logo

Carlotta - the museum database

AJN:000374 :: krokspjutmossa

Object description

Insamlad. Fyndplats: Jokkmokks Fjällträdgård. Veg. typ. nr. 6 Se bilaga, Inventering av Fjällträdgården.

Videkärr av starrtyp.

  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:000374
Sakord (svampar)
krokspjutmossa
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Bladmossor (Bryophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Egentliga bladmossor (Bryopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hypnales
Naturhistorisk systematik - Familj
Hypnaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Krokspjutmossa (Calliergonella lindbergii)
Materialtyp
exemplar
Inkom datum
1993-09-25
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1993-09-25
Plats
Jokkmokks Fjällträdgård
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
Naturtyp
videkärr
Personnamn - Funnen av
Österdahl Sofia
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Österdahl Sofia
Lokalbeskrivn
Veg. typ. nr. 6 Se bilaga, Inventering av Fjällträdgården. Videkärr av starrtyp.
Webbeskrivning
Insamlad. Fyndplats: Jokkmokks Fjällträdgård. Veg. typ. nr. 6 Se bilaga, Inventering av Fjällträdgården. Videkärr av starrtyp.