logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:005761 :: stormåra, vanlig stormåra

Inventarienummer
AJN:005761
Sakord (växter)
stormåra; vanlig stormåra
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Tvåhjärtbladiga blomväxter (Magnoliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Gentianaordningen (Gentianales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Måreväxter (Rubiaceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Stormåra (Galium mollugo)
Naturhistorisk systematik - Underart
Vanlig stormåra (Galium mollugo subsp. erectum)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Henriksson Jalle
Inkom datum
2018
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1956-08-28
Plats
Östergötland
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Östergötlands län
Personnamn - Funnen av
Kuhmunen Nikolaus
Naturtyp
äng
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Kuhmunen Nikolaus
Bestämt datum
2018-10-30
Diariepost - sammanhör med
2018/045
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Kuhmunen Nikolaus