logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006728 :: fjällnässla

Object description
Fjällens underart av brännässla bränns inte. Den växer kring småbäckar och i rasbranter nedanför trädgränsen, ofta där det finns lite kalk i marken. Här växte den tillsammans med bl.a. norrlandsviol, bergkårel och fjälldraba.