logo

Carlotta - the museum database

bild

AJF:59:2020:0369 :: fjällbjörkskog, lappsyra, ängssyra

Object description
Biotopbild av lappsyrabestånd i fjällbjörkskog. I bottenskiktet främst hönsbär.