logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:007312 :: lappsyra, ängssyra

Object description
Vid första anblicken skiljer man lappsyra från huvudunderarten äkta ängssyra på de korta breda bladen. Lappsyra är den vanliga underarten i fjälltrakter, där den blir saftig och frodig. Den går bra att använda till att syra mjölk med. I det samiska hushållet har det varit vanligt med syrad renmjölk, kallat joubmo (SaL).
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-PLANT
Inventarienummer
AJN:007312
Sakord (växter)
lappsyra; ängssyra
Sakord, samiska (växter)
gieddejuopmu (SaN); juobmo (SaL); juopmu (SaN)
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Tvåhjärtbladiga blomväxter (Magnoliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Nejlikordningen (Caryophyllales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Slideväxter (Polygonaceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Ängssyra (Rumex acetosa)
Naturhistorisk systematik - Underart
Lappsyra (Rumex acetosa subsp. lapponicus)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Henriksson Jalle
Inkom datum
2020
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2020-08-08
Plats
Liten bäck vid Miergenisjávrre
RX koord
7398248
RY koord
547560
Landskap/Lappmark
P lpm
Altitude
634 m
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Arjeplogs kn
socken - fyndort
Arjeplogs sn
Naturtyp
fjällbjörkskog av högört-typ, kulturpåverkad
Personnamn - Funnen av
Henriksson Jalle
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:59:2020:0369
alt
AJF:59:2020:0370
alt
AJF:59:2020:0371
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Henriksson Jalle
Lokalbeskrivn
Vid stig som går ned mot Miergenisjávrre från väg 95, 70m NV den lilla bäcken som mynnar mitt på sjön.
Webbeskrivning
Vid första anblicken skiljer man lappsyra från huvudunderarten äkta ängssyra på de korta breda bladen. Lappsyra är den vanliga underarten i fjälltrakter, där den blir saftig och frodig. Den går bra att använda till att syra mjölk med. I det samiska hushållet har det varit vanligt med syrad renmjölk, kallat joubmo (SaL).