logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:007346 :: amerikansk dunört

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-PLANT
Inventarienummer
AJN:007346
Sakord (växter)
amerikansk dunört
Antal
1+1(del)
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Tvåhjärtbladiga blomväxter (Magnoliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Myrtenordningen (Myrtales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Dunörtsväxter (Onagraceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Amerikansk Dunört (Epilobium adenocaulon)
Materialtyp
herbarieark
Personnamn - Artbestämt av
Henriksson Jalle
Inkom datum
2020
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2020-08-10
Plats
Racksund
RX koord
7327141
RY koord
618840
Landskap/Lappmark
P lpm
Altitude
414 m
Kartdatum
SWEREF 99 TM
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Arjeplogs kn
socken - fyndort
Arjeplogs sn
Naturtyp
alluvial vegetation på finmaterial, högstarr-typ
Personnamn - Funnen av
Henriksson Jalle
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:59:2020:0455
alt
AJF:59:2020:0456
alt
AJF:59:2020:0457
alt
AJF:59:2020:0458
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Henriksson Jalle
Lokalbeskrivn
Racksundets norra strand, 40 m Ö bron.
Nogrannhet - koordinat
10 m