logo

Carlotta - the museum database

bild

AJF:75:2020:0035 :: utställning, Duodjeutställningen

Object description
monter i Ájttes utställning om duodje, samiskt hantverk, invigd 2019.
  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)