logo

Carlotta - the museum database

Tips och hjälp vid sökning

Det finns tre olika sätt att söka efter information, "Fri sökning", "Enkel sökning" och "Avancerad sökning". Har du inte använt WebCarlotta tidigare rekommenderas du att börja med "Fri sökning" som är enklast att använda.

Fri sökning
Fri sökning är sökrutan uppe till höger på startsidan. Här söker WebCarlotta i databasens alla register och i alla fält. Du kan skriva in ett land, ett material, en sak eller ett inventarienummer. Om du exempelvis vill ha tag på föremål och information med koppling till skor så skriver du helt enkelt "sko". I databasen är sökordet oftast inskrivet i singularis och databasen hittar dessutom alla ord som börjar med det ord du skrivit. Du kan också förfina din sökning genom att använda "och". Vill du hitta t.ex. lulesamiska skoband för kvinna skriver du "skoband och kvinna och lule".

Att tänka på
Om du vill göra så kallade "wild card"-sökningar ska du använda "%"-tecknet. Bocka i rutan "Endast föremål med bild" om du endast vill ha träff på poster som har en bild. Om du söker på en person måste du söka på "Efternamn Förnamn", t.ex. "Persson Elsa". Söker du på "Elsa Persson" får du ingen träff eftersom alla namn i Carlotta är registrerade som "Efternamn Förnamn".

Enkel sökning
Enkel sökning är samtidigt en begränsad sökning, dvs sökningen görs endast i vissa fält ("dataelement"). Du bör därför använda denna när du verkligen vet i vilka fält du vill söka i. Vill du söka i alla fält ska du istället använda "Fri sökning". Fördelen med enkel sökning är att du kan kombinera t. ex. "Föremål" med "plats", t.ex. "skida" och "Jokkmokkk".

Benämning = typ av föremål, titel på bok eller pjäs,

Identitet = inventarienummer, accessionsnummer

Plats = Geografiska namn: by, land, stad, kommun, socken m fl

Person = Egennamn: personer, företag, institutioner. Personnamn skrivs alltid Efternamn eller Efternamn Förnamn

Du kan söka i samtliga 5 fält samtidigt.
Du kan använda samtliga sökfält i en sökning, men bara söka på en sak per rad (dvs efternamn för en person, eller ett platsnamn men inte två olika). Här kan du också välja om du vill söka på termer som:
Börjar på = du får träff på allt som börjar på det sökta ordet
Innehåller = allt som inkluderar det sökta ordet ("bok" ger träff på lärobok, pekbok, barnbok, och bok)
Är lika med = enbart det sökta ordet
Slutar på = allt som slutar på det sökta ordet.

Avancerad sökning
Avancerad sökning är i första hand till för vana Carlottaanvändare. En förutsättning för att kunna använda sökningen effektivt är att du känner till dataelementen och deras struktur. Fördelen med Avancerad sökning är att det finns stora möjligheter att kombinera olika sökparametrar och du kan specificera i vilket register du vill söka. I översta rullistan är registret för Objekt (föremål) förvalt. Här kan man ändra till något annat register eller välja "Alla" vilket innebär att man söker i alla register. Du kan också göra sökningar via dataelementkatalogen.

Träfflistan

När du får en träffar på en sökning, visas en träfflista. För att öppna en post i listan klickar du på länken som visas.

Vill du enbart se de föremål som inkluderar bilder, klicka för ruta.

Träfflistan visas automatiskt som -karta-, dvs i rader från vänster till höger. Vill du hellre att träffarna listas uppifrån och ner som en lista, klicka på -Visa lista-.

Maximera = sökrutan visas, så att du kan ändra i sökningen. Minimera = ta bort sökrutan