logo

Carlotta - the museum database

defining image

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte museum

Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Huvuddelen av våra samlingar har anknytning till samiskt liv, innefattande föremål, ljud och bilder. För vårt uppdrag finns även samlingar med naturhistoriska objekt samt arkeologiska fynd.

Välkommen att söka i våra samlingar vilka vi nu gjort mera lättillgängliga. Om du har frågor eller kompletterande uppgifter, kontakta oss gärna genom: info@ajtte.com.

Vissa personuppgifter presenteras. Skulle Du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi till oss dessa synpunkter.

The database currently contains...

Kulturföremål
10 412.
Naturobjekt
21 523.
Fotografier i bildarkivet
51 871.
Digitala bilder totalt
80 619.
Ljudinspelningar
1 516.
Mest visade kulturföremål
märke ; märket är i form av en rektangel med en pinne fastsatt på baksidan. Märket är blått med en röd rand på vardera långsida. På märket...
alt
Senast registrerade kulturföremål
näbbskor ; AJ 6297:1-2 ett par näbbskor. AJ 6297:1 ena skon. AJ 6297:2 andra skon. Lulesamiska sommarskor med botten och plös i garvat läde...
alt
Mest visade naturobjekt
lappsyra; ängssyra ; Vid första anblicken skiljer man lappsyra från huvudunderarten äkta ängssyra på de korta breda bladen. Lappsyra är den...
alt
Senast registrerade naturobjekt
ljus fjällvedel ; Fjällvedeln är som namnet antyder egentligen en fjällväxt. Den har hittat en nisch längs grusiga vägkanter långt ned i in...
alt
Mest visade fotografi
duodje; AIDA; design; skoband; samiskt hantverk ; Lulesamiska skoband till kvinna.
alt
Senast registrerade fotografi
utställning; Duodjeutställningen ; monter i Ájttes utställning om duodje, samiskt hantverk, invigd 2019.
alt

Månadens kulturföremål

altmjölkningskärl; mjölkstäva ; Föremålet är ett mjölkningskärl, náhppi, i björkträ med horninslag och gravyr. Högst uppe på handtagets undersida finns initialerna JOU

Månadens naturobjekt

altfjällnässla ; Fjällens underart av brännässla bränns inte. Den växer kring småbäckar och i rasbranter nedanför trädgränsen, ofta där det finns lite kalk i marken. Här växte den tillsammans med bl.a. norrlandsviol, bergkårel och fjälldraba.

Månadens fotografi

altsommar; fjällvärld; fjällnatur; världsarvsområde; vattendrag; bäck; rennäring; renskötsel; snö; dimma; is ; Vattendraget Dágarjåhka, här ligger ännu is och snö. Bilden är tagen i samband med arbetet att spåra renarna. Myggen har drivit dom från björkskogen upp mot fjällsjön Dága...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...