logo

Carlotta - databasen för museer

bild

HambeA:00578:A :: jordbruksbebyggelse, hage, hägnad

Objektbeskrivning
baksidan: gikhage vid Forsnäs vid n:avva A. H. 30 juni 1923. Ovan: figur 7, gikhage vid Forsnäs i östra änden av Saggat. Ett extra stängsel uppsatt utanför hagen. Förf. foto 30 juni 1923