logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:002349 :: bombmurkla

Object description

Insamlad. Fyndplats: Messaure. Gammelgranskoggenomfluten av bäck. Visst inslag av löv. Rikt: norna, röd trolldruva, linnea, harsyra,

Alt: 573ft.

  • svamp - föreställer (1)