logo

Carlotta - databasen för museer

bild

AJN:002349 :: svamp, bombmurkla

Objektbeskrivning

Insamlad. Fyndplats: Messaure. Gammelgranskoggenomfluten av bäck. Visst inslag av löv. Rikt: norna, röd trolldruva, linnea, harsyra,

Alt: 573ft.