logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006647 :: altaigran, gran

Object description
De nordliga granarna av underarten Altaigran är kända för att vara smala och ha korta grenar, vilket antas vara en anpassning till snörika förhållanden. Den skiljer sig också från den sydliga granen genom att den har håriga årsskott och runda kottefjäll, något som är fallet beträffande detta exemplar. Däremot är den vid och frodvuxen trots att den växer på gränsen till fjällnära. Här syns växtplatsen, ett solitärt läge på en gammal odlingsvall, ha spelat en roll.