logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006861 :: fjällgröe, vivipar fjällgröe

Object description
Vivipar form av fjällgröe, där fröna gror på moderplantan. Detta förekommer typiskt på fuktiga ställen i högre fjälltrakter. Vivipari är ett sätt att hinna föröka sig på platser med kort växtsäsong. Vivipar fjällgröe har ibland klassats som en underart. Fjällgröe är mycket vanlig i fjälltrakter men förekommer här och där i hela norra Sverige samt på Öland och Gotland.