logo

Carlotta - the museum database

Nbm:006782 :: kista, bärdon

Object description
Ellipsformad. Beslag av järnplåt över hela kistan. Stora järnitar och handtag på locket. Lås med nyckel och ringar i järnplåt. Rödbrun färg utanpå. Parallella skåror på kistans sida.
  • Data elements