logo

Carlotta - the museum database

AJ:002146 :: gjord, renseldon, ryggrem

  • Data elements
Inventarienummer
AJ:002146
Sakord
gjord; renseldon; ryggrem
Sakord - övergripande term
transport och kommunikation
Sakord - kategori
seldon
Sakord, samiska
avudis (saL)
Antal
1
OCM
492
Historik
Dragrenens seldon: Förr användes renarna som dragdjur vintertid. Med ren och ackja kunde man färdas på snön och transportera sina tillhörigheter. Att sela en ren: först lägger man trälokorna/ leŋga över renens nacke, framför frambenen och fäster ihop den/dem under renens mage med en läderrem. Från varje bogträ går sidoremmar till att fästa bukträet/tjoajvvevulmuorra i under renens mage. I sidoremmarna sitter också ryggremmen, som går över renens rygg. Från bukträet går dragremmen/ vuohtárájppe till ackjan. Före trälokorna tid användes skinnlokar/gäsás, sedan blev båda typerna vanliga. När man selar med skinnloka så används inte bukträ, utan dragremmen läggs i en ögla, som dras över skinnlokans ändknoppar. På renens huvud sätts grimman/bágge. I grimman sitter tömmen/ lábttje. Om renen inte skulle köras, utan ledas så fästes bara en rem i grimman. Den som ledde renen åkte då skidor. Vid högtidliga tillfällen pryddes renen. Då användes en grimma prydd med tofsar och en utsmyckad ryggrem/vuodjemavudis och en utsmyckad halsrem med skälla/divggariessa.
Funktion
Att pryda dragrenen med. Läggs över renens rygg och fästs ihop under magen. Använd vid körning med ren och ackja vid speciella tillfällen, när man ville pryda renen, t.ex. vid marknader.
Kulturell tillhörighet
nordsamiskt/davvisámi
Modell/Typ
Karesuando/Gárasavvon
län
Norrbottens län
kommun
Arjeplogs kn
socken
Arjeplogs sn
Personnamn - Tillverkare
Orpus Ingrid [tillverkning]
Personnamn - Brukare
Baer Anders Henning [brukare]; Baer Burman Ingrid [brukare]; Baer Nils Petter [brukare]; Baer Olof Johan [brukare]
Tillverkningstid
sekelskifte 1900 [?]