logo

Carlotta - the museum database

Nbm:006730 :: stav, vandringsstav

Object description
Av trä, masurbjörk. Med upptill avfasad knopp, där björknäver sitter kvar. Inskription "N N Skum 14/7 1942".