logo

Carlotta - the museum database

bild

L:25:2000:3:0084 :: lasso, ren, rengärde, renhage, renskiljning, renskötare, snö, stängsel, vinter

Object description
Renarna börjar ta slut i skiljningshagen. För att man ska kunna få fast på de sista renarna tar man in dem i ett mindre kontor. En man från Sirkas sameby drar en ren.