logo

Carlotta - the museum database

AJN:003973 :: källmossa

  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:003973
Inventarienummer, tidigare
AJN:001624
Sakord (svampar)
källmossa
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Bladmossor (Bryophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Egentliga bladmossor (Bryopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Bryales
Naturhistorisk systematik - Familj
Bartramiaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Källmossa (Philonotis fontana)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1996
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1996
Plats
Larve
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
granskog
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn
Grandominerad barrskog av frisk ristyp, inslag av björk och sälg. På marken, intill stor kallkälla med mycket järnockra Öppet läge, blött.