logo

Carlotta - the museum database

AJN:000651 :: fågel, domherre

Object description
Hona; funnen död. Fyndplats: Abisko Östra (fjällbjörkskog)
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:000651
Sakord (djur)
fågel; domherre
Sakord, samiska (fåglar)
ruoppsisradde
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tättingar (Passeriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Finkar (Fringillidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Svensson Niclas
Inkom datum
1989-09-11
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
okänd
Fynddatum
1989-04-09
Plats
Abisko Östra
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Kiruna kn
socken - fyndort
Jukkasjärvi sn
by - fyndort
Abisko östra
Naturtyp
fjällbjörkskog
Personnamn - Funnen av
Johansson S
Vikt
22.9
längd
171
Tarslängd
17,6
Stj-a
84
Stj-sp
70
Vinglängd
94
Mätdatum
1992-08-27
Kön (djur)
hona
Kön best
organ
Personnamn - Bestämt av
Svensson Niclas
Bestämt datum
1992-08-27
Konserveringstyp
skinnlagd
Personnamn - Konservator
Svensson Niclas
Skinn
helt
Personnamn - Skinn prep av
Svensson Niclas
Webbeskrivning
Hona; funnen död. Fyndplats: Abisko Östra (fjällbjörkskog)