logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:005159 :: vanlig ängsfryle, ängsfryle

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-PLANT
Inventarienummer
AJN:005159
Sakord (växter)
vanlig ängsfryle; ängsfryle
Antal
1+1(del)
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Enhjärtbladiga blomväxter (Liliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Gräsordningen (Poales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Tågväxter (Juncaceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Ängsfryle (Luzula multiflora)
Naturhistorisk systematik - Underart
Vanlig ängsfryle (Luzula multiflora subsp. multiflora)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Henriksson Jalle
Inkom datum
2017
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2017-07-20
Plats
Saimu; Sájmmo
Landskap/Lappmark
Lu lpm
RX koord
761040
RY koord
7429924
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Gällivare kn
Naturtyp
kärr med blandskog av gran och björk
Personnamn - Funnen av
Henriksson Jalle
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:59:2017:0035
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Henriksson Jalle
Lokalbeskrivn
300 m so Sájmmo, 20 m söder om vägen mot Kilvo intill litet vattendrag..