logo

Carlotta - the museum database

AJN:001954 :: fågel, sparvhök

Object description
Hane, juvenil 1K+; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Gällivare (samhälle)
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:001954
Sakord (djur)
fågel; sparvhök
Sakord, samiska (fåglar)
tsihtsehábak
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hökartade rovfåglar (Accipitriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Hökartade rovfåglar (familj) (Accipitridae)
Naturhistorisk systematik - Art
Sparvhök (Accipiter nisus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1998-06-15
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
flugit mot fönster
Plats
Gällivare
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Gällivare kn
Naturtyp
samhälle
Personnamn - Funnen av
Parfa Helen
Vikt
153.8
längd
335
Tarslängd
54,8
Stj-a
172
Stj-sp
156
Vinglängd
204
Mätdatum
1998-11-12
Kön (djur)
hane
Kön best
organ
Ålder
juvenil 1K+
Ålder best
dräkt
Bestämt datum
1998-11-12
Persontext - Mätt av
Lönnve Jon
Konserveringstyp
skinnlagd
Skinn
helt
Webbeskrivning
Hane, juvenil 1K+; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Gällivare (samhälle)