logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006639 :: purpurskinn

Object description
Purpurskinn är allmän i södra och mellersta Sverige, men är sällsynt i inre Norrland, såsom i detta fall Jokkmokk. Den växte på en asp i Jokkmokks fjällträdgård, som var ringbarkad några år tidigare och dog under sommaren 2019. I ringbarksskadan hade då purpurskinn kommit tillsammans med zonticka.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-FUNGI
Inventarienummer
AJN:006639
Sakord (svampar)
purpurskinn
Antal
2 (svampsamling+del av substrat)
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Basidiesvampar (Basidiomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Agaricomycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Agaricales
Naturhistorisk systematik - Familj
Cyphellaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Purpurskinn (Chondrostereum purpureum)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Kuoljok Sonja
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2019-10-11
Plats
Jokkmokkss fjällträdgård
RX koord
7395053
RY koord
714475
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
Intermediärkärr med fastmattevegetation av högstarr-typ
Personnamn - Funnen av
Sjöberg Göran
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:71:2019:0001
alt
AJF:71:2019:0002
alt
AJF:71:2019:0005
alt
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Lokalbeskrivn
I kärrområdet 35 m s bron/dammen över Kvarnbäcken på numera fälld asp.
Webbeskrivning
Purpurskinn är allmän i södra och mellersta Sverige, men är sällsynt i inre Norrland, såsom i detta fall Jokkmokk. Den växte på en asp i Jokkmokks fjällträdgård, som var ringbarkad några år tidigare och dog under sommaren 2019. I ringbarksskadan hade då purpurskinn kommit tillsammans med zonticka.