logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006639 :: purpurskinn

Object description
Purpurskinn är allmän i södra och mellersta Sverige, men är sällsynt i inre Norrland, såsom i detta fall Jokkmokk. Den växte på en asp i Jokkmokks fjällträdgård, som var ringbarkad några år tidigare och dog under sommaren 2019. I ringbarksskadan hade då purpurskinn kommit tillsammans med zonticka.
  • svamp - föreställer (1)