logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:006783 :: fjällhavre

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-PLANT
Inventarienummer
AJN:006783
Sakord (växter)
fjällhavre
Antal
3
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Enhjärtbladiga blomväxter (Liliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Gräsordningen (Poales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Gräs (Poaceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Fjällhavre (Trisetum spicatum)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Henriksson Jalle
Inkom datum
2019
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
2019-07-15
Plats
Gállojåhkå
RX koord
7446249
RY koord
577700
Landskap/Lappmark
Lu lpm
Altitude
943 m
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
kalkrik klippa med blandad vegetation
Personnamn - Funnen av
Henriksson Jalle
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:59:2019:0412
alt
AJF:59:2019:0413
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Henriksson Jalle; Salamon Diana
Lokalbeskrivn
Vid boplatsen Gállojåhkå 300 m öster om bäckens utlopp ur Gállojávrre.